Knut Hovet Installasjoner AS

Elkontroll forklart

Har du kontroll på det elektriske anlegget i boligen din? En Elkontroll gir deg både tryggere bolig og papirene du trenger hvis du skal selge. 

Elektriker med hjelm skrur i et sikringsskap

Hva er egentlig en elkontroll? 

Det elektriske anlegget i boligen skal nå kunne dokumenteres, etter den nye avhendingsloven. Om du ikke har denne dokumentasjonen bør du få gjennomført en elkontroll. Elkontroll er et ord som har vært mye pratet om den siste tiden – men hva er det egentlig?

Det er mange som blander begrepene elsjekk og elkontroll, men de er ikke helt det samme.

En elsjekk er en overfladisk undersøkelse av elanlegget i din bolig, der det også utføres noen stikkprøver. Elsjekken kan utføres av en vanlig elektriker som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.

En elkontroll avdekker tilstanden til det elektriske anlegget i boligen din, og skal ivareta sikkerheten i anlegget. Den gir eier av boligen et grunnlag for å vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak ved feil eller mangler, med mål om å redusere faren for brann. Dette må utføres av sertifiserte elektrikere - med NEMKO- eller Veritas-sertifisering, i tillegg til at de er registrert i Elvirksomhetsregisteret. 

Ved å få utført en elkontroll vil du få kontrolldokumentasjon, som viser feil og mangler – denne dokumentasjonen benyttes ved salg av bolig eller fritidsbolig. 

Hva inngår i en Elkontroll?


Omfanget av kontrollen varierer ut ifra boligens størrelse, byggeår og generelt vedlikehold av det elektriske anlegget. Dette er de viktigste punktene som inngår i en Elkontroll:


 • Vi utfører isolasjonsmåling av hele el-anlegget
 • I noen tilfeller ser vi etter varmegang ved termografering av sikringsskap, kurser og tekniske installasjoner, som blant annet varmtvannsbereder
 • Vi tester jordfeilbrytere og eventuell jordfeilvarsling
 • Vi foretar kontinuitetsmåling av jording på utvalgte kurser
 • Vi gjennomfører visuell kontroll og overflateinspeksjon for å avdekke defekter
 • Vi sjekker inntak og hovedsikring
 • Vi kontrollerer elbillader hvis det finnes
 • Vi lager kontrolldokumentasjon, som viser feil og mangler, samtidig som vi legger den i ditt digitale servicehefte (som boligmappa.no)

Majoriteten av bedriftene i Elkonor er sertifisert for å utføre elkontroll.

Hvor finner du dokumentasjon på elkontroll?

Etter utført elkontroll sender vi dokumentasjonen og tilbud om eventuelle avviksutbedringer til deg. Dokumentasjonen blir i tillegg lastet opp på Boligmappa. Boligmappa inneholder data og dokumentasjon knyttet til din bolig eller fritidsbolig. Les mer om Boligmappa her.    

Derfor anbefaler vi en utvidet elkontroll

Har du ikke dokumentasjon på det elektriske anlegget ditt? Det kan vi hjelpe deg med! Hos Elkonor er alle våre medlemmer sertifisert for å gjennomføre en utvidet elkontroll. Dette bestilles enkelt på våre nettsider. Vi gir deg et tilbud basert på ditt behov. 

Dokumentasjonen du mottar inneholder vurdering av det elektriske anlegget etter følgende «Teknisk godkjenningsgrad» (TG grad):

 • TG 0: friskt anlegg uten feil (ikke avvik)
 • TG 1: tips og råd eller sikkerhetsanbefalinger (ikke avvik)
 • TG 2: Alvorlige avvik og dokumentasjonssvikt (f.eks manglende samsvarserklæring etter 1999) må rettes innen en mnd.
 • TG 3: Svært alvorlige avvik som må rettes opp umiddelbart (Brannfarlige eller berøringsfarlige forhold)

En utvidet Elkontroll gir deg altså oversikt over det elektriske anlegget etter grad 0 til 3. Med rapporten vil vi samtidig gi deg tilbud om utbedring av eventuelle feil eller mangler innenfor grad 2 og 3. Du kan selge bolig eller fritidsbolig uten å utbedre avvik, men du må kunne dokumentere feil og mangler slik at kjøper er kjent med dem.

Hva koster en elkontroll? 

Prisen og omfanget av elkontrollen vil variere ut fra størrelsen på boligen din, da dette er avgjørende for hvor lang tid elkontrollen tar og hvor mye arbeid det er. En gjennomsnittlig pris på elkontroll kan ligge på mellom 4.000-7.000kr for selve kontrollen opptil 150 kvm. 

Enheter større enn 150 kvm må avtales pga. omfang, størrelse, hybel, eksternt tilbygg osv. Nødvendige utbedringer kommer i tillegg.

Hva kan du gjøre selv? 

Har du selv utført arbeid på det elektriske anlegget eller fått hjelp av en venn? 

Det er dessverre ikke mye du har lov til å gjøre selv knyttet til det elektriske anlegget. Om du gjør jobben selv eller tar imot vennetjenester vil du mangle dokumentasjon på det som er gjort, og derfor mangler du også tilstandsrapportene du trenger du når du selger din bolig. 

Vi anbefaler at du gjennomfører en utvidet elkontroll hos oss i Elkonor, så slipper du å bekymre deg for om ting er i orden før salg. 

Ønsker du mer informasjon om elkontroll?

Fyll ut dine kontaktopplysninger så sender vi deg brosjyre i dag.

Samtykke

Vi vil kun lagre dine data for å ta kontakt med deg, eller dersom du huker av på nyhetsbrev for å motta siste nytt og tilbud fra oss.